Profesionální partner v oblasti datových center

Záložní zdroje UPS

V rámci mnoha firemních procesů společnost EDT Group jednoznačně určila zóny a oblasti IT aplikací vyžadujících nasazení tzv. mission-critical technologií napájení elektřinou.


Tyto zóny sice mohou mít podobnou důležitost z hlediska jejich základních funkcí, ale potřeby týkající se ochrany napájení infrastruktury bývají obvykle odlišné - řešení společnosti EDT Group dokážou bezpečně a efektivně pokrýt všechny potenciální požadavky.

Při dodávkách zdrojů UPS větších výkonů nebo komplexních napájecích systémů na klíč zajistíme dle objednávky všechny práce potřebné k instalaci a uvedení zařízení do provozu.Datová centra:

Jsou srdcem vašeho podniku. Osazujeme je převážně servery typu „blade“ nebo servery s vysokou hustotou osazení racků, od kterých se očekává kritická dostupnost dat a síťových aplikací. Vyžaduje se kritická ochrana napájení.
Doporučené produkty

Počítačové místnosti:

Jednotlivé nebo rackové servery menšího rozsahu, které jsou však z hlediska důležitosti pro vaše podnikání kritické. Vyžaduje se kritická ochrana napájení.
Doporučené produkty

Síťové a komunikační racky:

Umístění routerů, switchů, modemů, kabelových zařízení a různých jiných telekomunikačních a síťových komponent. Vyžaduje se kritická ochrana napájení.
Doporučené produkty

Střediska síťových operací:

S postupným rozšiřováním sítě a tím, jak se stává složitější, může vzniknout potřeba spolehlivého a včasného přístupu k infrastruktuře a kontinuálního monitoringu jejích parametrů, a to dlouho předtím, než vznikne jakýkoli problém. Vyžaduje se kritická ochrana napájení.
Doporučené produkty

Výroba:

Inteligentní provozy podporované složitou elektronikou, od počítačem řízených strojů a procesů až po elektronické snímače, administrativní systémy a technické vybavení. Vyžaduje se kritická ochrana napájení.
Doporučené produkty

Laboratoře a zkušebny:

Citlivé počítače a zařízení, jež se používají pro diagnostiku pacientů, analyzování dat, provádění kritických testů a operační elektronické nástroje a laboratorní přístroje. Vyžaduje se kritická nebo zvýšená ochrana napájení s ohledem na bezpečnost osob v souvislosti s elektrickým proudem.
Doporučené produkty

Telekomunikace/kabelová tv:

Vše z vnitřních a venkovních prostor po kabelech, DSL a optických vláknech ke vzdáleným uzlům a rackům. Vyžaduje se kritická ochrana napájení.
Doporučené produkty

Stolní počítače / periferní zařízení:

Počítače, modemy, síťové komponenty a ostatní elektronická zařízení v domácnostech a malých kancelářích, jež jsou třeba pro pracovní činnost. Vyžaduje se kritická ochrana napájení.
Doporučené produkty

Pokladní systémy:

Registrační pokladny a počítačové sítě na úrovni skladů zvládají nejen prodejní transakce, ale také shromažďují a vysílají důležité údaje o zákaznících a skladových zásobách, které zásobovací řetězce potřebují pro rozhodování v reálném čase. Vyžaduje se kritická ochrana napájení.
Doporučené produkty
Odebírat newsletter Poslat