Profesionální partner v oblasti datových center

Servisní programy

Servisní práce provádí společnost EDT Group prostřednictvím plně certifikovaných a pravidelně školených servisních techniků. Mezi největší výhody patří pohotovostní servis, kdy si na jednom telefonním čísle zabezpečíte pohotovostní servis pro HPAC, UPS, monitoring nebo MaR. Díky možnostem pohotovostního skladu náhradních dílů zkracujeme dobu reakce a opravy na minimum. 

Pro své zákazníky poskytuje společnost EDT Group non-stop technickou a telefonickou podporu pro případ vzniku problémů, technik se dostaví do 2 hodin od nahlášení poruchy. V případě delší dodávky náhradních dílů zabezpečí společnost EDT Group v zájmu zajištění bezporuchového provozu datového centra náhradní řešení. Všichni servisní technici společnosti EDT Group. jsou odborně způsobilí pro výkon své práce a byli proškoleni ohledně dodržování BOZP a PO v prostorách datových center.


Společnost EDT Group poskytuje pro své zákazníky:
  • Pravidelný (záruční/pozáruční) servis
  • Nepravidelný servis
  • Pohotovostní servis 24/7/365 s dobou nástupu do 2 hodin
  • Telefonický helpdesk 24/7/365
  • Pohotovostní sklad náhradních dílů
  • Pravidelné školení obsluhy
  • Vedení záznamů o všech poruchách na instalovaných zařízeních
  • Vypracování a evidence dokumentace ze servisních prohlídek/servisních zásahů
  • Vypracování potřebných podkladů a dokumentací pro příslušné úřady ve smyslu platných zákonů
Odebírat newsletter Poslat