Profesionální partner v oblasti datových center

Realizace

Díky skutečnosti že společnost EDT Group zastřešuje téměř všechny profese (stavební činnost, chlazení, záložní zdroje UPS, bezpečnostní technologie, monitoring a jiné) účastnící se výstavby datového centra, dokáže realizovat výstavbu datového centra kontinuálně a na každou vzniklou situaci reagovat pružně. Realizaci zabezpečuje společnost EDT Group vlastními pracovníky, případně subdodavateli, se kterými má dlouholeté pozitivní zkušenosti.
Odebírat newsletter Poslat