Profesionální partner v oblasti datových center

Konzultační činnost

Při rozhodování o výstavbě datového centra je velmi důležité mít k dispozici zkušeného partnera. Tým našich odborníků s několikaletými zkušenostmi vám dokáže poskytnout konzultační služby na vysoké úrovni.

Společnost EDT Group poskytuje konzultace:
  • předprojekční (konzultace ve fázi ideového záměru)
  • projekční (asistence při projektu nebo přímo projektování prací)
  • při stavbě nového datového centra
  • při rekonstrukci stávajícího datového centra
  • při posouzení energetické efektivity datového centra
Zkušenosti a konzultace společnosti EDT Group pro vás budou přínosné v jakékoli fázi „života“ datového centra.
Odebírat newsletter Poslat