Profesionální partner v oblasti datových center

Energetický audit

AUDIT PRO SNIŽOVÁNÍ PROVOZNÍCH NÁKLADŮ

Účelem energetického auditu je zmapovat stav systémů v technologických prostorách a následně navrhnout opatření pro zefektivnění jednotlivých procesů. Součástí auditu je i stanovení orientačních pořizovacích nákladů takových opatření a určení návratnosti pořizovacích investic.

Energetický audit slouží k tomu, aby si mohl zákazník udělat představu, jakou cestou se dát a jaký rozsah úprav bude pro dosažení požadovaného záměru nutný. Tímto záměrem je úspora provozních nákladů.

Při práci na auditu využívají naši odborníci nejmodernější technologie, jakou je například analýza CFD (Computational Fluid Dynamics) – počítačová simulace proudění vzduchu v prostoru, která umožňuje pozorovat dynamiku proudících částic a díky které dokážeme zefektivnit chlazení ať už ve stávajícím, nebo v navrhovaném datovém centru.

  • Modelování datového centra z hlediska proudění vzduchu v prostoru a jeho teplotního pole
  • Posouzení rozložení technologií a distribučních elementů v prostoru
  • Posouzení stavu stávajících technologických zařízení
  • Posouzení průtoku vzduchu přes jednotlivé distribuční elementy a hledání případných zkratů v proudění vzduchu
  • Termovizní kontrola teplých bodů v prostoru
  • Návrh a porovnání opatření pro zefektivnění chlazení
  • Posouzení možných úspor a návratnosti investic do výměny stávajících jednotek za jednotky energeticky efektivnější
  • Analýza po provedení opatření pro zefektivnění chlazení v prostoru
Odebírat newsletter Poslat